1. เลือกธีมโปรไฟล์ที่ต้องการ และโพสต์ความปรารถนา
ที่อยากได้ในวันปีใหม่ของคุณ เราจะเลือกผู้เล่นที่โชคดี
30 คน แล้วจะส่งรางวัลเพชร*200
กระเป๋าเป้ไดโนเสาร์*15วัน
เซ็ตสตาร์ลอร์ด(ช)*15วัน
2.ในระหว่างกิจกรรมถ้าจำนวนของความ
ปรารถนามีมากกว่า 2,000 เราจะเลือก
ผู้เล่นที่โชคดีจำนวนอีก 100 คน แล้วจะ
ส่งรางวัลเพชร*150 เซ็ตกาโมร่า(ญ)
*15วัน
3. ระยะเวลากิจกรรม:
30 ธันวาคม - 15 มกราคม